resource/filestored/image/jpeg/62a8356eb8fad.jpeg

Видове лагери

14-06-2022

При избора на подходящ лагер за ходови колело или ролка е необходимо да се обърне внимание на приложението и особеностите на употребата, вида и общото тегло на товара, скоростта и въздействието на околната среда.

Основно лагерите се делят на три вида:

  • плъзгащ лагер (с продуктов код на Blickle “G”);

  • ролков лагер (с продуктов код на Blickle “R”);

  • сачмен лагер (с продуктов код на Blickle “K”).

Плъзгащ лагер

Плъзгащият лагер е с опростена конструкция, ценово рентабилен и дълговечен. Освен това е устойчив на корозия и не изисква поддръжка при нормални условия на експлоатация. Плъзгащите лагери се използват главно при ходови колела за леки натоварвания и транспортно оборудване, което се движи по-рядко и с ниски скорости.

За колелата с листови стоманени джанти се използват дистанционните полиамидни втулки.

Плъзгащите лагери могат да загреят при високи скорости или при голямо натоварване.

Само чугунените колела с плъзгащ лагер трябва да се смазват редовно.

Ролков лагер

Ролковият лагер е здрав, издръжлив и до голяма степен не изисква поддръжка.

Ролковите лагери са компактни и се използват основно при колела за транспортно оборудване.

Ролковият лагер се състои от стоманени цилиндрични ролки в пластмасов или стоманен сепаратор. Тези ролки се търкалят между оста и главината на колелото. Въртенето около оста създава триене при търкаляне. Това поддържа съпротивлението при търкаляне на колелото сравнително ниско, дори при тежки товари. Ролковите лагери се смазват с дълготрайна грес и не изискват поддръжка при нормални условия на приложение. Предлагат се и версии на ролкови лагери с ролки от неръждаема стомана (-XR в кода на продукта).

Сачмен лагер

Сачменият лагер отговаря на високи стандарти по отношение на товароносимост, характеристики на търкаляне (дори при високи скорости) и устойчивост на влияние от околната среда. Радиалните сачмени лагери имат най-прецизни изисквания за допуски в хлабината на лагера и се използват за транспортни средства с повишени технически изисквания и при колела за тежко натоварване. Подходящи са за високи скорости. Капачката осигурява защита срещу прах (уплътнение, известно още като Z лагер). Сачмените лагери могат да бъдат монтирани с една или две уплътнителни капачки (плъзгащо уплътнение, известно още като лагер RS или 2RS) за специални изисквания. Радиалните сачмени лагери се смазват с дълготрайна грес и не изискват поддръжка при нормални условия на приложение. Дистанционната втулка се използва за осигуряване на разстоянието между вътрешните гривни на сачмените лагери. В допълнение към стандартните изпълнения се предлагат и сачмени лагери за специализирано приложение: устойчиви на корозия (с продуктов код „-XK“); термоустойчиви в които се използва  специална грес (с продуктов код „-HK“); устойчиви на корозия в комбинация с термоустойчива специална грес (с продуктов код „-HXK“) или специален термоустойчив сачмен лагер (с продуктов код „-IK“). Устойчивите на температури сачмени лагери са подходящи за употреба в диапазон между -30 °C и +300 °C.

Другите лагери, които фирма Blicklе използва в продуктите си са следните:

  • един централен сачмен лагер (C) с предпазна капачка (с продуктов код на Blickle “KA” или “KF”);

  • два централни сачмени лагера (CC) с предпазна капачка (с продуктов код на Blickle “KA” или “KF”);

  • един централен сачмен лагер (C) с предпазна капачка и допълнително лагерно уплътнение (с продуктов код на Blickle “KAD” или “KFD”);

  • два централни сачмени лагера (CC) с предпазна капачка и допълнителни лагерни уплътнения (с продуктов код на Blickle “KAD” или “KFD”);

  • коничен ролков лагер (с продуктов код на Blickle “PR”).