resource/filestored/image/jpeg/62592f6cbd49a.jpeg

Товароносимост

15-04-2022

За да се определи необходимата товароносимост на колело или ролка, трябва да бъдат известни собственото тегло на транспортната единица, максималното допълнително натоварване и брой на колелата и ролките, които ще се използват. В зависимост от това дали ще се използват четири или повече колела и ролки, натоварването на всяко едно може да варира.

Динамична товароносимост

Динамичната товароносимост е определена за всеки продукт в зависимост от издръжливостта му, при тестване на въртящ се изпитателен стенд, в съответствие с DIN EN 12527-12533 (ISO 22878-22884).

Използват се два варианта за изчисление на необходимата динамична товароносимост на едно колело.

I вариант

По-прецизният вариант, който и фирма Blickle препоръчва, включва използването на формула с отчитане на коефициент на безопасност. Необходимата товароносимост може да се определи по следната формула:

Т = Необходима товароносимост на колело или ролка

E = Постоянното тегло на транспортната единица

Z = Максимално добавено натоварване

n = брой на ходовите колела или ролки

S = коефициент на безопасност

Коефициентът на безопасност S отразява отклонението от стандартните условия на приложение (равен под, скорост на движение при ходене до 4 km/h, равномерно разпределение на натоварването върху всички ходови колела и ролки, движение направо, външни температури между +15° C и +28° C). Коефициентът на безопасност се влияе от скоростта и съотношението между диаметър на колелото и височината на препятствията. Разграничават се четири основни категории:

  • Вътрешен ръчноводим транспорт (височина на препятствия < 5 % от диаметър на колелото): Коефициент на безопасност: от 1.0 до 1.5

  • Външен ръчноводим транспорт (височина на препятствия > 5 % от диаметър на колелото): Коефициент на безопасност: от 1.5 до 2.2

  • Вътрешен транспорт с моторно задвижване (височина на препятствия < 5 % от диаметър на колелото): Коефициент на безопасност: от 1.4 до 2.0

  • Външен транспорт с моторно задвижване (височина на препятствия > 5 % от диаметър на колелото): Коефициент на безопасност: от 2.0 до 3.0Коефициентът на безопасност не отчита износването на работната повърхност на ходовите колела и ролки.

Само колела и ролки със сачмен лагер в оста на главината са подходящи за употреба със скорост по-висока от 4 km/h, но товароносимостта се редуцира.

II вариант

Вторият по-бърз за изчисление, но не толкова прецизен вариант е когато общото тегло на транспортната единица, заедно с товара се раздели на по-малко на брой колела от монтираните. Този метод е подходящ основно при вътрешна употреба или външна употреба на ръчноводим транспорт, но при липсата на неравности и препятствия. При монтирани четири колела, необходимата товароносимост се разпределя само върху три от тях. Това позволява при отсъствие на контакт с подовата повърхност на едно от колелата, останалите три да имат достатъчна товароносимост, която да обезпечава поемането на масата на целия товар. При неравни и външни терени има вариант само три от четири колела да осъществяват контакт, но реално само две от тях да издържат целия товар. Този проблем частично може да се разреши като се подбере подходяща серия ходови колела с по-мек полиуретанов или гумен бандаж.

Статична товароносимост

Ако приложението на ходовите колела и ролки е основно статично, то необходимата товароносимост може да се изчисли в съответствие със статичната товароносимост на всеки продукт, достъпна като информация на www.blickle.com. Тази информация, публикувана от Blickle, е тествана в съответствие с ISO 22878. При изпитанията един от критериите на тестване е степента на деформация на работната повърхност или бандажа.