resource/filestored/image/jpeg/62592b5995fcd.jpeg

Инструкции за поддръжка на ходови колела и ролки Blickle

15-04-2022

Ходовите колела и ролки на Blickle не се нуждаят от поддръжка, ако се използват при стандартни условия (равна подова настилка, ръчноводима скорост, температурен диапазон от -20°C до +40°C, липса на влага, прах и контакт с химични субстанции).

Въпреки това е препоръчително проверяване на функционалността на колелата и ролките всяка година.

Препоръчителна ежегодна поддръжка:

  1. При продукти с гресьорка, те трябва да бъдат допълнени с грес веднъж годишно, поради малките загуби на грес при лагера. Специалистите от Blickle препоръчват да се използва универсална грес на основата на калциеви комплексни сапуни (Renolit CX-EP 2 или подобна) с работен температурен обхват от -30°C до +140°C. За каквито и да е отклоняващи условия на приложение се препоръчва употребата на тип грес, която да е адаптирана към необходимите условия.

  2. Проверка на болтовете и гайките дали са достатъчно затегнати.

  3. Проверка функционалността на колелото, въртенето на вилката, заключващата система, фиксатора на посоката на движение, спирачките или други аксесоари.

  4. Проверка на луфтовете при лагера на колелото и при движението на въртящата вилка, идеално изправни  в съответствие със стандарти DIN EN 12530 до 12533.

  5. Проверка на налягането на въздуха в пневматичните гуми в съответствие с информацията дадена в каталога на Blickle.

  6. Проверка на състоянието и износването на гумите и работната повърхнина.

Приблизителна стойност: макс.износване ≤ половината от дебелината на работната повърхнина.

За условия на употреба, които са значително по-тежки от стандартните, препоръките от производителя е да се извършват горепосочените действия за поддръжка по-често.