Сертификати

Сертификати

Изтеглете сертификатите на Blickle за качество, екология и енергия.

Динис ООД

 Системата за екологично устойчиво управление е част от философията на Blickle за отговорно производство. Отдадени са на постоянното подобряване на процеси и продукти по отношение на тяхната природосъобразност. Разработването на природосъобразни продукти, внимателното използване на ресурси в производствените процеси и на възобновяема енергия, както и подобряването на познанията на служителите относно природосъобразното поведение са ключови компоненти от система за екологично управление. Поради тези причини през април 2012 г. те интегрираха система за екологично управление съгласно DIN EN ISO 14001:2009 в системата за управление на качеството. 

Динис ООД

Системата за енергийно управление помага в мисията да намалим отпечатъка върху природата например чрез намаляване на емисиите на CO2. В същото време тя цели да подобри познанията на всеки служител относно важността на ефикасното използване на енергия и ресурси. През 2014 г. Blickle въведе система за енергийно управление съгласно DIN EN ISO 50001 с цел намаляването на консумацията на енергия във всички сфери на компанията.

Динис ООД

Управление на качеството е изключително важен процес за фирма Blickle, който гарантира високи нива на удовлетвореност у клиентите. Доверието на клиентите е най-ценният актив. Благодарение на използването от Blickle на собствени производствени бази и отдаденост на продукти „Произведени в Германия“, те имат пълен контрол върху целия процес от началото. Blickle е първият германски производител на колела и ролки, сертифициран по DIN EN ISO 9001 през 1994 г.

Системата за управление на качеството цели осигуряването на висок стандарт на качество във всички области и процеси. Обширните тестове на материала и продукта играят важна роля. Инженерите на Blickle имат на разположение множество тестови устройства, включително ротационни стендове за изпитване за натоварвания до 5,5 т, оборудване за тестване на материали и контейнери за тестване на излагане на атмосферни условия. Използват най-съвременното оборудване за тестване на колела и ролки в съответствие с DIN EN 12527-12533 като допълнение към тестването за разрушаване. Първите и последните части от всяка партида винаги се проверяват като допълнение към самостоятелните проверки от служители в производството по време на работа.