За Blickle

 

От основаването си през 1953 г. Blickle произвежда висококачествени ходови колела и ролки и е един от световните лидери в своята област, както по обем, така и по асортимент и по качество.
Целта на Blickle е проста – да разработи най-доброто ходово колело или ролка за всяка област на използване. Blickle изобретява колелата и ролките ежедневно: с помощта на добри идеи, силата на новаторството, компетентност по въпросите на използваните материали и технологии на производство, нестандартност на мисленето, многогодишен опит, а също така благодарие на отдадените на своята работа сътрудници.
Разположенито на фирмата в швабския град Розенфелд е потвърждение на привързаността към производстото в Германия и с това към качеството, основаващо се на високите технологии и степен на автоматизация. В целия свят Blickle се асоциира с висококачествени, дълговечни и не изискващи техническа поддръжка колела и ролки, които са „Направени в Германия".
Днес групата на Blickle, активно работеща на междунарадния пазар, има персонал повече от 700 човека, от които повече от 500 работят в основното предприятие в гр. Розенфелд. Освен това, Blickle има 14 търговски филиала в Европа и Северна Америка, а така също изключителни представители в повече от 100 страни по света, разполагащи с добре заредени складови наличности.
На полезна площ повече от 60 000 кв.м. годишно се произвеждат повече от 15 милиона колела и ролки. С девиз „Хората – където е необходимо, машините – където е осъществимо" производството на отделните елементи и комплектовката се осъществява основно от роботи на автоматизирани поточни линии под видеонаблюдение. Многочислените вградени в поточните линии контролно-испитателни устройства гарантират поддържането на високо ниво на качеството. Едновременно с това, Blickle не губи своята гъвкавост използвайки квалифициран ръчен труд при реализацията на специални пожелания от клиентите си за дребносерийно производство.
Още през 1994 г. Blickle е първият немски производител на колела и ролки сертифициран по DIN ISO 9001. През 2012 г. Blickle е сертифицирана по системата за екологически менинжмънт е безопасност ISO 14001.
В генералния каталог G 15 на Blickle, включващ почти 500 страници, може да се намери подробна информация за типовете ходови колела и ролки, техните технически параметри, както и за използвани материали, условия за експлоатация и много други полезни данни, помагащи да се направи правилния избор на колело или ролка.