Складови колички

Складовите колички са най-разпространеното оборудване за транспортиране на стоки и товари. Намират практическо приложение във всички отрасли на икономиката – складови и производствени помещения, магазини, търговски центрове, болници и административни учреждения. Трудно е да се намери сфера от човешката дейност, където да няма необходимост от преместване на стоки и товари.
Произвежданите от „ДИНИС" ООД складови колички се комплектоват с висококачествени ходови колела от немската фирма Blicklе GmbH, което обеспечава надеждност и дълъг експлоатационен срок на изделията.

 

Складовите колички са основно два типа:


Универсални складови колички.
Универсалните складови колички са най-разпространеното средство за транспортиране. Към този тип колички се отнасят следните изделия:
-транспалетни колички;
-високоповдигачи;
-колички за хартиени рулони;
-платформени колички;
-бокс колички;
-ръчни колички;
-колички за стълби;
-колички за плоскости;
-колички за транспортиране на варели;
-колички за манипулиране на варели;
-колички за газови бутилки;
-транспортни механизми за преместване на тежко оборудване.

Повечето от универсалните складови колички се предлагат в няколко типоразмера с различни товароносимости и/или размери на работните плотове.


Специализирани складови колички.
Специализираните складови колички са разработени и произведени по технически задания на потребители, имат конкретни параметри, съобразени с изискванията на клиентите и условията за тяхното използване.