За нас

 

 

От основаването си през 1991 г. "ДИНИС" ООД работи в областта на транспортно-складовото оборудване и произвежда широка номенклатура (повече от 100 модела) складови транспортни колички: високоповдигачи, транспалетни, платформени, ръчни товарни колички, специализирани трнспортни колички и т.н. Към настощия момент само в България повече от 2200 фирми са се доверили на качествените изделия, които предлагаме на клиентите си.
Друго основно направление от нашата дейност е работата ни като изключителни представители и вносители на немската фирма за ходови колела и ролки  Blickle GmbH, номенклатурата на която обхваща повече от 30 000 модела с товароносимост от 15 kg до 50 000 kg.